Řád samosběru

Zákazník samosběru se musí řídit pokyny obsluhy, která dohlíží na sklizeň podle určeného postupu :

 

1.)  Parkování -  možno parkovat na zpevněné ploše

2.)  Zvážení prázdných obalů - vaše obaly na jahody zvážíme a váhu na obalech vyznačíme

3.)  Přidělení řádku - bude vám přidělen řádek, kde můžete sklízet a přidělen kolík, kterým označíte, kde jste skončili

4.)  Zvážení sklizených jahod 

5.)  Platba - zaplatíte v hotovosti a jahody jsou vaše

 

  • Zákaz kouření v celém areálu ( slámová podestýlka )
  • Zákaz vstupu psů
  • Sklízet můžete pouze na přiděleném řádku